STAFs styrelse

Kjell-Erik Israelsson (Ordförande) Kontakt

Fredrik Stillesjö (Sekreterare) Kontakt 

Erik Pihl (Kassör) Kontakt 

Mårten Axelsson (Hemsideansvarig) Kontakt

Martin Eklöf (Ledamot) Kontakt