STAFs styrelse

Kjell-Erik Israelsson (Ordförande) Kontakt

Martin Eklöf (Sekreterare) Kontakt 

Erik Pihl (Kassör) Kontakt 

Mårten Axelsson (Hemsideansvarig) Kontakt

Magnus Vestin (Ledamot) Kontakt