Disputation
Vår STAF-medlem Martin Eklöf ska disputera den 16 oktober kl 9.00 på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B 64. Samt via Zoom
Disputationen handlar om:
Effects of age and stimulation strategies on cochlear implantation and a clinically feasible method for sound localization latency
Mer information finns här.
Information om disputationen finns här.

Audiologiska dagen 2020 blir Audiologisk stund
Ett digitalt möte den 19 november klockan 11-13
Vi fokuserar på att dela ut våra fina utmärkelser årets SILVERÖRA samt Arnbrinks utmärkelser för bästa avhandling inom audiologi samt bästa magisteruppsats.
Ni kommer även att få en uppdatering av Svenska Audiologiska Sällskapets verksamhet och aktiviteter just nu.
För att helt kostnadsfritt delta i Audiologisk stund 2020, anmäl er här senast 16/11.
Varmt välkomna att delta tillsammans med andra professioner och brukarorganisationer inom det audiologiska fältet!

Audiologisk dag i Örebro med temat ”från taluppfattning till interaktion” förtjänar full uppmärksamhet och interaktion. Då vi vet att det är många av er som har svårt att resa i år på grund av Covid-19 så väljer vi att flytta den fysiska konferensen i sin helhet till november 2021.
 

STAF:s årsmöte 2020-09-10
Den 10 september 2020 kl. 17.00 hölls STAFs årsmöte på distans vi Teams, de som anmält sig fick en länk till mötet.
Mötet gick bra, bara små tekniska problem som löstes under tiden.

STAF 2020
Vill först beklaga att STAF 2020 i Kalmar ställdes in. Med facit i hand har det visat sig vara ett korrekt och klokt beslut.
Det är dock synnerligen viktigt att konferenser och mötesplatser arrangeras tillsammans med företag och alla verksamma inom det teknisk audiologiska området i Sverige. Vi hoppas därför att vi ska kunna arrangera en STAF-konferens i Kalmar i mars 2021.
Trots att utbrottet av Covid-19 kom så snart inpå konferensen har vi med hjälp av konferensbyrån Resia ändå lyckats avboka vissa kostnader. Vi har nu en slutredovisning av konferensen med ett positivt resultat på ca 200 000 kronor.
STAF styrelse har beslutat att återbetala konferensavgifter, utställaravgifter och middagsavgifter. Vi kommer inte att återbetala logikostnaderna.
Resultatet för konferensen blir därmed  ca -180 000 kronor.
Det är ett fåtal deltagare och företag som inte betalat logikostnaden trots påminnelse. Vi kommer därför att dra av det från återbetalningen av konferensavgiften.
Återbetalning kommer att ske genom att kreditfakturor skickas ut från konferensbyrån.
Dessvärre har konferensbyrån just gått in i en rekonstruktion och får enligt lag inte göra några ekonomiska transaktioner förens rekonstruktören gett dem tydliga instruktioner.
Vi återkommer så snart vi har mer information om exakt när kreditering kan ske.
 
Med vänliga hälsningar
Kjell-Erik Israelsson och STAF Styrelse


Länk till konferensens hemsida finns här.

NAS 2020
Är flyttad till 1 - 3 juni 2022.
Mer information finns här.

DTAS 2020
DTAS årsmöte 2020 är inställt!
Mer information finns på deras hemsida här.

DTAS 2021 planeras till den 8-9 oktober på Hotel Vejlefjord
Mer information kommer.

Audiologiska dagen 2019
hölls den 19 november på Linköpings Konsert & Kongress.
Information om dagen finns på hemsidan här.

Nedan finns ett par dokument från hemsidan:

Ordförande i Stingerfondens styrelse, Anders Ringal, meddelar att de har för avsikt att under 2010 sälja Villa Forum Auditum i Kroatien. Mer information finns på deras hemsida här.

STAF 2019
STAF 2019 gick av stapeln på stadshotellet i Eskilstuna 20-22 mars.
Konferensens hemsida finns här!

NAS rapport om hörselvården av Anders Jönsson finns att läsa här.

Kalibreringskurs
Kursen har hållits i Göteborg den 21 och 22 november.

Audiologiska dagen 2018
Har hållits i Lund 22 november, mer information finns här.
SAS hemsida finns här.

 

NAS 2018 har hållits 6-8 juni 2018 i Rejkavik, mer information finns här.

TeMA Hörsel 2018 har hållits i Örebro 13 - 15 mars
Länk till hemsidan

Vad är Svensk Teknisk Audiologisk Förening?

De två första paragraferna i STAF:s stadgar ger svaret i korthet: 

"1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening.
Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara remissorgan i teknisk- audiologiska frågor. 

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift. "