Webinarie 25 april 2024 kl. 15.00 - 16.00
Ämne:
”Kort och gott om upphandling och LOU”
Föreläsare: 
Christoffer Johnsson och Karolina Mak

Christoffer Johnsson och Karolina Mak är upphandlare i Region Jönköpings län och har bl.a. stor erfarenhet av hörselrelaterade upphandlingar.  

NAS 2024
NAS konferens 2024 kommer hållas i Örebro i Sverige den 26-29 maj.
Temat på konferensen kommer den här gången vara barn, liksom sist BARNAS 2012 arrangerades i Örebro.
Mer information om konferensen finns här.

STAF 2024
Vi hade ett STAF-möte den 20e mars med årsmöte.
Det var relativt välbesökt, tack till alla som deltog!

Svensk Audiologisk Konferens 2023
Svenska Audiologiska Sällskapet arrangerade en fantastisk konferens på Elite Park Avenue Hotel i centrala Göteborg 21-22 november 2023!
Mer information finns här!

 

5 årtionden Audiologi, Del 1 De tre första
Nu finns en publikation, 5 årtioende Audiologi, Del 1, De tre första, under Publikationer här på hemsidan.
Tyvärr blev det inte fler delar men det är en intressant läsning i alla fall.

 

Webinarie 30 november 
Kompetensstege för STAF-medlemmar - hjälp för medlemmar och arbetsgivare?
Genomfördes 30 november med bra diskussioner och vi ska jobba vidare med detta.
Dokument kring detta finns under medlemssidorna.

Föreläsning om Auracast genomfördes 28 september och var välbesökt, tack till alla!
Föreläsare: Mikael Gustavsson och Ulf Kalla från Demant Sweden AB
Titel: Auracast för trådlös ljudöverföring - Flip eller flopp?

Vad är Svensk Teknisk Audiologisk Förening?

De två första paragraferna i STAF:s stadgar ger svaret i korthet: 

"1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening.
Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara remissorgan i teknisk- audiologiska frågor. 

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift. "