STAF:s årsmöte 2020
Coronaviruset pressar f n all vårdpersonal till det yttersta. Många andra verksamheter står också på sparlåga eller är inte igång alls, däribland många av de arbetsuppgifter som vi medlemmar utför. Vi har fortfarande ett årsmöte som skall genomföras, men i rådande läge är vårt förslag att vi låter april månad passera för att se hur läget utvecklas och vilka möjligheter som finns då. Ny information kommer i början av maj.

STAF 2020
12 mars 2020
Till alla som anmält sig till STAF 2020 i Kalmar
 
STAF styrelse har i dag beslutat att ställa in konferensen STAF 2020 den 25-27 mars i Kalmar.
 
Beslutet grundar sig dels på den stora risken och oron för smittspridning av covid-19 viruset som föreligger i Sverige och omvärlden, dels att ett antal regioner och företag har begränsat medarbetarnas möjligheter att resa i Sverige och norden vilket lett till ett antal avbokningar.
 

Styrelsen vill inte riskera att konferensen skulle bidra till en ökad smittspridning i samhället med risk för ökat antal sjukdomsfall och dödlighet, därför väljer vi att ställa in konferensen. Det är också viktigt att undvika en situation där kollegor runtom i landet utsätter sig och sina närmaste för smittorisk och oro.
 
Svensk Teknisk Audiologisk Förening är ekonomiskt ansvarig för konferensen och så här nära inpå mötesstart är alla våra åtaganden juridiskt ekonomisk bindande.
Detta innebär att i nuläget kommer inga återbetalningar av konferensavgift och tilläggsbeställningar (till exempel logi), att kunna ske.
Vi återkommer så snart vi kan om förutsättningarna förändras.
 
Vi beklagar att konferensen ställs in men anser att det är det enda rimliga beslutet att fatta i dag.
 
Med vänliga hälsningar
Kjell-Erik Israelsson och STAF Styrelse


Länk till konferensens hemsida finns här.

NAS 2020
13 - 15 maj hålls NAS konferens i Odense i Danmark
Mer information finns här.

DTAS 2020
25 - 26 september håller DTAS årsmöte på Vejlefjord Hotel
Mer information finns på deras hemsida här.
Programmet finns här:

Audiologiska dagen 2019
hölls den 19 november på Linköpings Konsert & Kongress.
Information om dagen finns på hemsidan här.

Nedan finns ett par dokument från hemsidan:

Ordförande i Stingerfondens styrelse, Anders Ringal, meddelar att de har för avsikt att under 2010 sälja Villa Forum Auditum i Kroatien. Mer information finns på deras hemsida här.

STAF 2019
STAF 2019 gick av stapeln på stadshotellet i Eskilstuna 20-22 mars.
Konferensens hemsida finns här!

NAS rapport om hörselvården av Anders Jönsson finns att läsa här.

Kalibreringskurs
Kursen har hållits i Göteborg den 21 och 22 november.

Audiologiska dagen 2018
Har hållits i Lund 22 november, mer information finns här.
SAS hemsida finns här.

 

NAS 2018 har hållits 6-8 juni 2018 i Rejkavik, mer information finns här.

TeMA Hörsel 2018 har hållits i Örebro 13 - 15 mars
Länk till hemsidan

Vad är Svensk Teknisk Audiologisk Förening?

De två första paragraferna i STAF:s stadgar ger svaret i korthet: 

"1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening.
Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara remissorgan i teknisk- audiologiska frågor. 

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift. "