STAF 2020
STAF-konferensen 2020 kommer att hållas 25 - 27 mars på Calmar Stadshotell!
Nu finns konferensens hemsida uppe så att man kan anmäla sig.
Tyvärr är inte programmet helt klart men de föreläsare som är klara finns på hemsidan. Titlarna på föreläsningarna kan ändras men det ger en vink vad de tänker prata om.
Länk till hemsidan finns här.

Audiologiska dagen 2019
hölls den 19 november på Linköpings Konsert & Kongress.
Information om dagen finns på hemsidan här.


Nedan finns ett par dokument från hemsidan:

NAS 2020
13 - 15 maj hålls NAS konferens i Odense i Danmark
Mer information finns här.

Ordförande i Stingerfondens styrelse, Anders Ringal, meddelar att de har för avsikt att under 2010 sälja Villa Forum Auditum i Kroatien. Mer information finns på deras hemsida här.

STAF 2019
STAF 2019 gick av stapeln på stadshotellet i Eskilstuna 20-22 mars.
Konferensens hemsida finns här!

NAS rapport om hörselvården av Anders Jönsson finns att läsa här.

Kalibreringskurs
Kursen har hållits i Göteborg den 21 och 22 november.

Audiologiska dagen 2018
Har hållits i Lund 22 november, mer information finns här.
SAS hemsida finns här.

 

NAS 2018 har hållits 6-8 juni 2018 i Rejkavik, mer information finns här.

TeMA Hörsel 2018 har hållits i Örebro 13 - 15 mars
Länk till hemsidan

Vad är Svensk Teknisk Audiologisk Förening?

De två första paragraferna i STAF:s stadgar ger svaret i korthet: 

"1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening.
Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara remissorgan i teknisk- audiologiska frågor. 

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift. "