NAS 2024
NAS konferens 2024 kommer hållas i Örebro i Sverige den 26-29 maj.
Temat på konferensen kommer den här gången vara barn, liksom sist BARNAS 2012 arrangerades i Örebro.
Mer information om konferensen finns här.

Webinarier hösten 2024
Datum:
26 september
31 oktober
28 november

Flera förslag har inkommit, vi håller på att boka in dem.
Tack för alla förslag!

STAF 2025
Vi planerar en form av konferens/utbildning under hösten 2025 troligen i Stockholmstrakten.
Datum och plats meddelas senare i höst

Webinarie hölls 25 april 2024 kl. 15.00 - 16.00 angående:
”Kort och gott om upphandling och LOU” med 
Christoffer Johnsson och Karolina Mak

STAF 2024
Vi hade ett STAF-möte den 20e mars med årsmöte.
Det var relativt välbesökt, tack till alla som deltog!

Svensk Audiologisk Konferens 2023
Svenska Audiologiska Sällskapet arrangerade en fantastisk konferens på Elite Park Avenue Hotel i centrala Göteborg 21-22 november 2023!
Mer information finns här!

 

5 årtionden Audiologi, Del 1 De tre första
Nu finns en publikation, 5 årtioende Audiologi, Del 1, De tre första, under Publikationer här på hemsidan.
Tyvärr blev det inte fler delar men det är en intressant läsning i alla fall.

 

Webinarie 30 november 
Kompetensstege för STAF-medlemmar - hjälp för medlemmar och arbetsgivare?
Genomfördes 30 november med bra diskussioner och vi ska jobba vidare med detta.
Dokument kring detta finns under medlemssidorna.

Föreläsning om Auracast genomfördes 28 september och var välbesökt, tack till alla!
Föreläsare: Mikael Gustavsson och Ulf Kalla från Demant Sweden AB
Titel: Auracast för trådlös ljudöverföring - Flip eller flopp?

Vad är Svensk Teknisk Audiologisk Förening?

De två första paragraferna i STAF:s stadgar ger svaret i korthet: 

"1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening.
Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara remissorgan i teknisk- audiologiska frågor. 

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift. "