Kontakt

Brev skickas till:

STAF

c/o

Martin Eklöf, ingenjör
Mottagning Hörselimplantat, B53
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Huddinge

Org.nr. 802013-0319