STAF rekommendationer

Skolakustik

Minimikraven
för akustik i förskolor, skolor och dagis/fritidshem med hörselskadad elev skall vara:
- siffervärden enl. tabeller Ljudklass A i Svensk Standard SS 02 52 68.
- hörbart fladdereko får inte förekomma.
- mjuk golvbeläggning i undervisningsrum, dock ej heltäckningsmatta.
 

Förslag till rekommendationer för ljus och belysning i skolan för elerver med hörselnedsättning eller som är döva
Från referensgruppen för akustik och undervisningshjälpmedel.