Peter Norqvist
Tobias Åslund
Natalie Grundmyren, suppleant


Revisor för TeMA Hörsel 2018 är Tomas Tengstrand