STAF 2022
STAF:s styrelse har enhälligt vid styrelsemötet 5/11-21 beslutat att STAF2022 blir en digital konferens 30-31/3-2022.
Anledningen är det osäkra läget, där många länder har en ökad spridning av Covid-19 i en fjärde våg. Vidare har många regioner fortfarande reserestriktioner vilket gör det tillsammans med smittoläget högst osäkert om det går att genomföra en fysisk konferens nästa år.
Programmet är under utveckling och kommer att presenteras här på hemsidan.
Samtidigt inbjuder vi alla medlemmar att komma med förslag till ämnen och föredragshållare. Passa på att ge dina önskemål och synpunkter om vad vi skall avhandla. Anmäl detta via mail eller på hemsidan, här.
Vi ser fram emot era förslag och funderingar.

Audiologisk dag 2021 18 november
Dagen hölls på distans.
Temat för dagen var:
"Från taluppfattning till interaktion" 
Mer information finns här.

NAS 2022
1 - 3 juni 2022
ODEON, Odense, Danmark
Mer information finns här.

Webinarier hösten 2021
Vi frotsätter med webinarier även i höst.
Alla är välkomna att föreslå och genomföra en presentation i webinariumform. Hör av er till styrelsen om ni är intresserade.
Det går bra att använda fomuläret i fliken Förslag på webinarier.


30 september kl. 15.00
Kjell-Erik Israelsson:
Mätrum/Hörselmätburar
Sponsor: CA Tegnér

28 oktober kl. 15.00

Erik Witte:
Nytt talmaterial/taltest
Sponsor: Oticon21 november kl. 15.00
Kristian Kallio:
Otoscan
Sponsor: Natus

 
Presenationer till några webinarier finns under "Medlemmar"

STAF 2021 genomfördes via Teams den 25 mars kl. 9-15
Program och några av presntationerna finns under fliken Medlemmar och STAF2021.
Årsmötet genomfördes efter STAF 2021.

DTAS 2020
DTAS årsmöte 2020 är inställt!
Mer information finns på deras hemsida här.

DTAS 2021 planeras till den 8-9 oktober på Hotel Vejlefjord
Mer information kommer.

STAF 2020
Vill först beklaga att STAF 2020 i Kalmar ställdes in. Med facit i hand har det visat sig vara ett korrekt och klokt beslut.
Det är dock synnerligen viktigt att konferenser och mötesplatser arrangeras tillsammans med företag och alla verksamma inom det teknisk audiologiska området i Sverige. Vi hoppas därför att vi ska kunna arrangera en STAF-konferens i Kalmar i mars 2021.
Trots att utbrottet av Covid-19 kom så snart inpå konferensen har vi med hjälp av konferensbyrån Resia ändå lyckats avboka vissa kostnader. Vi har nu en slutredovisning av konferensen med ett positivt resultat på ca 200 000 kronor.
STAF styrelse har beslutat att återbetala konferensavgifter, utställaravgifter och middagsavgifter. Vi kommer inte att återbetala logikostnaderna.
Resultatet för konferensen blir därmed  ca -180 000 kronor.
Det är ett fåtal deltagare och företag som inte betalat logikostnaden trots påminnelse. Vi kommer därför att dra av det från återbetalningen av konferensavgiften.
Återbetalning kommer att ske genom att kreditfakturor skickas ut från konferensbyrån.
Dessvärre har konferensbyrån just gått in i en rekonstruktion och får enligt lag inte göra några ekonomiska transaktioner förens rekonstruktören gett dem tydliga instruktioner.
Vi återkommer så snart vi har mer information om exakt när kreditering kan ske.
 
Med vänliga hälsningar
Kjell-Erik Israelsson och STAF Styrelse


Länk till konferensens hemsida finns här.

NAS rapport om hörselvården av Anders Jönsson finns att läsa här.

Vad är Svensk Teknisk Audiologisk Förening?

De två första paragraferna i STAF:s stadgar ger svaret i korthet: 

"1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening.
Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara remissorgan i teknisk- audiologiska frågor. 

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift. "