NAS 2018
NAS 2018 kommer att hållas 6-8 juni 2018 i Rejkavik, mer information finns här.

Audiologisk dag 14/11 2017 i Västerås Temat för dagen är ”Erfarenhet som en del av vägledning”.

TeMA Hörsel 2018 kommer att hållas i Örebro 13 - 15 mars

Audiologisk dag 14/11 2017 i Västerås Temat var ”Erfarenhet som en del av vägledning”.

NAS Årsmöte 2017
NAS årsmöte kommer att hållas 22 augusti i Lund