NAS 2018
NAS 2018 kommer att hållas 6-8 juni 2018 i Rejkavik, mer information finns här.


TeMA Hörsel 2018 har hållits i Örebro 13 - 15 mars
Länk till hemsidan

Kurs i hörselfysiologi och psykoakustik 29 och 30 november!
Kursen i psykoakustik och hörselfysiologi genomfördes i Linköping.
 

Audiologisk dag 2017 hölls 14 november i Västerås
Temat för dagen var”Erfarenhet som en del av vägledning”.
Årets Silveröra tilldelades Hans Ericsson.
Arnbrinks utmärkelse 2017 tilldelades Rebekah Cupitt.
Åsa Winzell Juhlin fick pris för årets bästa magisteruppsats.
Mer informtion finns här.

STAF 2017 hölls 5- 7 april på Clarion Hotel Post i Göteborg
Presentationer från konferensen finns på medlemssidorna

NAS årsmöte 2017
NAS höll sitt årsmöte 2017 den 22 augusti i Lund

NAS rapport om hörselvården av Anders Jönsson finns att läsa här.

Vad är Svensk Teknisk Audiologisk Förening?

De två första paragraferna i STAF:s stadgar ger svaret i korthet: 

"1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening.
Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara remissorgan i teknisk- audiologiska frågor. 

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift. "