STAF 2019
STAF 2019 kommer att gå av stapeln i Eskilstuna 20-22 mars.
Boka in datumen i era kalendrar så kommer mer information.
Kom gärna med förslag på föreläsare, ämne eller liknande.

Kalibreringskurs
Kursen kommer att hållas i Göteborg den 21 och 22 november.
Den börjar på förmiddagen när alla kommit på plats och avslutar så att alla hinner hem i tid. Föreläsare blir medlemmar i Referensgruppen/audiometerkalibrering. Ungefär lika mycket teori som praktiskt.
Mer information och anmälan finns här.

Audiologiska dagen 2018
Kommer att hållas i Lund 22 november, mer information finns här.
Anmälan och SAS hemsida finns här.

 

NAS rapport om hörselvården av Anders Jönsson finns att läsa här.
 

NAS 2018 har hållits 6-8 juni 2018 i Rejkavik, mer information finns här.

TeMA Hörsel 2018 har hållits i Örebro 13 - 15 mars
Länk till hemsidan

Kurs i hörselfysiologi och psykoakustik 29 och 30 november 2017.
Kursen i psykoakustik och hörselfysiologi genomfördes i Linköping.

Audiologisk dag 2017 hölls 14 november i Västerås
Mer informtion finns här.

STAF 2017 hölls 5- 7 april på Clarion Hotel Post i Göteborg
Presentationer från konferensen finns på medlemssidorna

Vad är Svensk Teknisk Audiologisk Förening?

De två första paragraferna i STAF:s stadgar ger svaret i korthet: 

"1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening.
Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara remissorgan i teknisk- audiologiska frågor. 

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift. "