Kurs i hörselfysiologi och psykoakustik 29 och 30 november!
Kursen i psykoakustik och hörselfysiologi kommer att hållas i Linköping program och anmälan finns här!
Anmälan är öppen.

STAF 2017 hölls 5- 7 april på Clarion Hotel Post i Göteborg
Presentationer från konferensen finns på medlemssidorna

Audiologisk dag 2017 kommer att hållas 14 november i Västerås
Temat för dagen är ”Erfarenhet som en del av vägledning”.
Arrangörsgruppen från Hörselenheten i Västmanland ställde sig följande fråga vid framtagandet av dagens program,
”Vad kan vi lära oss av all den data som vi samlar in? ”
Vi samlar in information överallt i samhället men nyttjar vi den eller inte?
Under en stor del av dagen kommer vi att försöka belysa på vilka sätt man kan använda den information vi samlar in.
Årets Silveröra samt Arnbrinks utmärkelse kommer som vanligt att delas ut
Mer informtion finns här.
Program finns här.

NAS årsmöte 2017
NAS håller sitt årsmöte 2017 den 22 augusti i Lund

NAS rapport om hörselvården av Anders Jönsson finns att läsa här.


TeMA Hörsel 2018 kommer att hållas i Örebro 13 - 15 mars
Länk till hemsidan

Vad är Svensk Teknisk Audiologisk Förening?

De två första paragraferna i STAF:s stadgar ger svaret i korthet: 

"1. Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF, är en ideell, fackligt obunden förening.
Föreningens uppgift är att i teknisk-audiologiska frågor förmedla kontakt och utbyte av information medlemmarna emellan, att verka för utbildning och fortbildning i teknisk audiologi samt att i förekommande fall vara remissorgan i teknisk- audiologiska frågor. 

2. Som personlig medlem kan antas person som är aktivt verksam inom ämnesområdet teknisk audiologi. Dessutom kan företag eller annan organisation eller institution med verksamhet i området teknisk audiologi antas som understödjande medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem, som har samma rättigheter som personlig medlem men är befriad från årsavgift. "