Valberedningen för  2018 är:

Jonas Carlsson

Tomas Tengstrand