Referensgruppen för audiometerkalibrering bjuder härmed in till kurs i
Audiometerkalibrering.

Datum:
Onsdagen 21 - torsdagen 22 november 2018 i Göteborg
Kursavgift:

750 kr. Logi och måltider ingår inte i avgiften.
Tider:
Kursen börjar på förmiddagen när alla anlänt och avslutas i tid så alla hinner hem på kvällen.
Innehåll:
Vi kommer att avhandla ämnet både i teori och praktik:
 Kalibrering, varför?
 Standarder.
 Utrustning.
 Tips, fällor och fel.

Informationen finns även i dokumentet "Kalibreringskurs18.pdf".